В тренинги за решаване на конфликтни ситуации участваха ученици от ЕГ „Гео Милев“

В тренинги за решаване на конфликтни ситуации участваха ученици от ЕГ „Гео Милев“

Поредица от трениги за решаване на конфликтни ситуации се проведоха с учениците от    X-те класове в гимназията. Целта на провеждане на дейностите бе запознаване на гимназистите с различните начини за решаване на конфликти и развиване на техните умения...