Ученици от ЕГ „Гео Милев“ решаваха казуси, свързани с житейски промени в семейството

Ученици от ЕГ „Гео Милев“ решаваха казуси, свързани с житейски промени в семейството

И през втория учебен срок продължават дейностите по НП на МОН „Подкрепа за личностно развитие на учениците“, Модул 2, Дейност 3, по която работи Езикова гимназия. Проведени бяха поредица от тренинги с учениците от IX-а, IX-б, IX-в, IX-г класове. Темата бе „Промени в...