История

През учебната 1971-1972 год.

към Първа гимназия „Кирил и Методий“ в Добрич се разкриват 4 паралелки с изучаване на немски език. Приемат се 100 ученика от 6 окръга – Добрич (тогава Толбухин), Разград, Русе , Силистра, Търговище и Шумен. През месец май 1973 год. те се обособяват като самостоятелна гимназия с преподаване на немски език. За директор е назначен Йордан Парушев. Йордан Парушев е създател и директор на ЕГ „Гео Милев“ от 1973 до 1990. За учителите и учениците от това училище, той е бащата на гимназията. От основаването на гимназията до пенсионирането му тя е смисъл на живота му, негова радост и болка, грижа и тревога.

На 23 май 1976 година

тържествено се изпраща първият випуск на гимназията. За пръв път в града се въвежда изпращане на абитуриентите и бал съвместно с родителите. През следващите учебни години традициите се обогатяват. Учениците печелят призови места на конкурси, олимпиади, конференции и първенства от градски, регионален и републикански мащаб. Увеличават се художествените състави на гимназията. През учебната 1979-80 г. за първи път ученик от Езикова гимназия „Гео Милев“ е приет във ВУЗ без приемен изпит. В следващите години десетки възпитаници на гимназията стават студенти в престижни университети без кандидатстудентски изпит, като лауреати на национални олимпиади и конкурси.

По предложение на училищното ръководство и с разрешение на Министерството на просветата през учебната 1981-82 год. се разкрива паралелка с изучаване на английски език – първите учители на тази паралелка са Жулиета Желева и Зояна Драганова.

През следващата учебна година – 1982-83, се открива и паралелка с изучаване на френски език. Първи учители по френски език са Славянка Стамова, Пепа Радева и Снежана Димова.От 1982 год. със заповед на МНП гимназията е асоциирана към ЮНЕСКО.

От май 1973 г. до 01.07.1990

директор на ЕГ“Гео Милев“ е Йордан Парушев.

Казват, че човек не умира дотогава, докато има хора, които го помнят и обичат. Господин Парушев не може
да бъде забравен, защото остави след себе си спомена за един ерудиран и опитен педагог, за нестандартно
мислещ директор, всеотдайно предан на своето училище и учениците си. Йордан Парушев изгради основите. Оформи облика на училището и отвоюва достойното му място в града и региона.

От 1990 година

за нов директор е определен с конкурс Драгомил Георгиев. Той ръководи училището до 1993 г. Привличат се нови учители специалисти. Започва интензивното изучаване на втори чужд език чрез летни курсове и приравнителни изпити. С всяка година се увеличават средношколците, които се явяват и успешно вземат изпити за SAT и TOEFEL. Увеличава се приемът в гимназията. В новите обществено-политически условия в страната се поставя началото на  активни връзки на училището с обществеността и бизнеса. От септември 1992 г. училището е преместено в друга сграда. В нея се работи при крайно неблагоприятни условия …

От 1994 г.

директор на гимназията е Милена Иванова, по-късно за кратко замествана от Васил Ташев и Илиана Мавродиева. При тежки условия и финансова оскъдица училището подготвя отлично своите възпитаници и търси път за успешно адаптиране и утвърждаване при новите условия на живот в страната и Европа. Милена Иванова е възпитаничка на Езикова гимназия „Гео Милев“, завършила немска и английска филология в Софийския университет „Климент Охридски“. Любовта към езиците и интереса към художествения превод носи още от училище. Има публикувани разкази в авторитетното списание „Панорама“, преведена книга „История на научно-фантастичната литература“. Участва с доклади и собствени изследвания в Национални педагогически четения, в национални конференции по немски език, в последните три световни конгреса на учителите по немски език – Амстердам 1997, Люцерн 2001, Грац 2005. От 2001 е заместник-председател на Дружеството на преподавателите по немски език в България. Има положителен опит в организирането на семинари и конференции от регионален, национален и международен мащаб. Въпреки многобройните възможности за развитие в различни области, тя винаги се връща към училището и, както тя сама споделя „Има някаква магия около това училище, към което и аз, и други са странно привлечени“.

Личната й печалба е чисто морална:

„Дори не се надявам на признание. Така е още по-сладко, ако някой път го получиш .“

По случай 35 годишнината на гимназията училищното ръководство реши да изготви книга, описваща дългия път, който гимназията е извървяла.
Книгата, озаглавена „35 години Езикова Гимназия Гео Милев“ е разделена на три части – минало, настояще и бъдеще, които хронологически проследяват развитието на училището през тези 35 години.
Поместена е подборна информация за директорите, историята, проектите и партньорствата, в които участва гимназията.Албума на гимназията е допълнен от снимков материал, който прекрасно илюстрира и представя историята на Езикова Гимназия „Гео Милев“ гр. Добрич.

Албум „35 години Езикова Гимназия Гео Милев“
© май 2006

Издава: Езикова Гимназия „Гео Милев“

Съставители: Ваня Лолова, Милена Иванова, Руска Генчева и учениците от 10а, 10б и 10г клас:

Елица Желева, Миряна Петрова, Жеко Георгиев, Станислав Димитров, Драган Горанов, Траян Димитров, Василена Табакова, Женя Желязкова, Жени Желева

Българска, първо издание

Художник: Илия Вълчев

Коректор: Петранка Иванова

Предпечат: Владо Радев

Издател: Хай Принт ООД Добрич

058 3 82 82, hiprint@dobrich.net

Хартия: Славей 91 ООД Добрич

Печат: Корс ООД Варна

Формат: 165 х 240 мм