За родители

Скъпи родители,
Ако Вашите деца са вече наши ученици, тук можете да намерите ценна за Вас информация.

 

Графици и консултации

Седмична програма и разпределение по кабинети

Списък на учителите – номера в програмата (актуален списък – 2023/2024):

 1. Миглена Василева (английски език)
 2. Мария Кирова (музика)
 3. Изобразително изкуство
 4. Руска Генчева (български език и литература)
 5. Диана Боева (български език и литература)
 6. Деница Василева (български език и литература)
 7. Виолета Петрова (български език и литература)
 8. Лиляна Лазарова(немски език)
 9. Нежля Неджиб (немски език)
 10. Мариана Филипова (немски език)
 11. Илияна Мавродиева (немски език)
 12. Силвия Тончева(немски език)
 13. Климентина Нешева (немски език)
 14. Албена Пащиева (химия)
 15. Петя Стефанова (химия)
 16. Мирослав Попов (немски език)
 17. Радостина Георгиева (руски език)
 18. Симеон Петров (испански език/английски език)
 19. Мария Кирилова (ИТ)
 20. Светла Иванова (физическо възпитание)
 21. Красимир Павлов (география и икономика)
 22. Албена Веселинова (английски език)
 23. Атанас Атанасов (физика и астрономия)
 24. Донка Петрова (английски език)
 25. Мирослава Василева-Малева (английски език)
 26. Камелия Титева (френски език)
 27. Детелина Петрова (философски цикъл)
 28. Емилия Стефанова (география и икономика)
 29. Васил Франгов (физическо възпитание)
 30. Диляна Димова (физика и астрономия)
 31. Яна Русева (математика)
 32. Сибел Хатиб (английски език)
 33. Севдалина Венкова (биология и здравно образование)
 34. Хрисимира Костадинова (английски език)
 35. Милена Аврамова (математика)
 36. Маргарита Мартинова (ИТ)
 37. Павлина Станкова (английски език)
 38. Галина Михова (математика)
 39. Преслав Пейчев (история и цивилизации, педагогически съветник)
 40. Златка Маринова (история и цивилизации)
 41. Жулиета Андреева (физическо възпитание)
 42. Златина Петева (биология и здравно образование)
 43. Стела Касабова (история и цивилизации)
 44. Таня Николова (педагогически съветник)

Календар на учебната 2023/2024