Видео

Немкофония
Англофония
Франкофония

Немкофония – 2009г.:

 

Немкофония – 2011г.:

Немкофония – 2012г.:

10 в клас

танц

Немкофония – 2013г.:

9б клас

9в клас

10в клас

11в клас

бонус

цялото представление

Немкофония – 2014г.:

видео

Англофония – 2008г.:

 

Англофония – 2009г.:

Англофония – 2011г.:

Англофония – 2012г.:

10 д клас

танц

Англофония – 2014г:

9г клас

11г клас

11е клас

Англофония – 2016г.:

8г клас

9д клас

10г клас

10д клас

11г клас

награждаване

Франкофония – 2007г.:

 

9е клас

Франкофония – 2008г.:

10ж клас

10е клас

Франкофония – 2009г.:

9ж клас

11е клас

Франкофония 2010г.:

9ж клас

10е клас

Франкофония – 2013г.:

10ж клас

Франкофония – 2014г.:

11ж клас

Арт клуб „ЕГ ГЕО МИЛЕВ“
Други

Минало незабравимо – 2009:

 

част 1

част 2

част 3

част 4

част 5

част 6

част 7

част 8

Любов необяснима – 2010:

част 1

част 2

част 3

част 4

част 5

част 6

В търсене на Годо – 2011:

Учителска стачка

 

Посрещане на ученици:

Посрещане на 8ж клас- 2008г.

Интерактивна дъска

Изпращане на 12 клас – 2016

Изпращане на 12 клас – 2017