ПРИЕМ
след завършен седми клас

информацията е обновена на 07.06.2019
Профил
„Немски език“
с втори чужд Английски език

1 паралелка
26 ученици
Профил
„Немски език“
с втори чужд Руски език

1 паралелка
26 ученици
Профил
„Английски език“
с втори чужд Немски език

1 паралелка
26 ученици
Профил
„Английски език“
с втори чужд Испански език

1 паралелка
26 ученици
Профил
„Английски език“
с втори чужд Френски език

1 паралелка
26 ученици

 

Удвоеният резултат от НВО по БЕЛ – максимален брой точки – 100х2=200

Национално външно оценяване:
Български език и литература
Математика

БАЛООБРАЗУВАНЕ от 2017 г.:

  1. Удвоеният резултат от НВО по математика – максимален брой точки – 100х2=200
  2. Оценките по БЕЛ и математика от Свидетелството за основно образование – приравнени към точки съответно:
    Отличен 6.00 – 50 точки
    Много добър 5.00 – 39 точки
    Добър 4.00 – 26 точки
    Среден 3.00 – 15 точки

Максимален бал – 500 точки, формирани от:
НВО по БЕЛ – 200 точки
НВО по математика – 200 точки
Оценка от свидетелството за основно образование по БЕЛ – 50 точки
Оценка от свидетелството по математика – 50 точки
ОБЩО: 500 точки

Забележка: Няма квоти за момичета и момчета. Учениците се класират по бал и поредност на желанията.

 

Информация за обучението по различни езици можете да прочетете тук:

Английски език

Немски език

Френски език

Руски език