ПРИЕМ ЗА 2023/24 УЧЕБНА ГОДИНА
след завършен седми клас

информацията е обновена на 05.07.2023

Профил „Немски език“ с втори чужд език английски език –
1 паралелка, 26 ученици

*Профил „Немски език“ с втори чужд език испански или руски език –
1 паралелка, 26 ученици

*Забележка: Учениците подават заявление за избор на втори чужд език в края на VIII  клас.

Профил „Английски език“ с втори чужд език немски език –
1 паралелка, 26 ученици

*Профил „Английски език“ с втори чужд език френски или испански език –
1 паралелка, 26 ученици

*Забележка: Учениците подават заявление за избор на втори чужд език в края на VIII  клас.

Дати за провеждане на НВО:
Български език и литература – 13 юни 2023 г.
Математика – 16 юни 2023 г.

БАЛООБРАЗУВАНЕ от 2017 г.:

 1. Удвоеният резултат от НВО по БЕЛ – максимален брой точки – 100х2=200
 2. Удвоеният резултат от НВО по математика – максимален брой точки – 100х2=200
 3. Оценките по БЕЛ и математика от Свидетелството за основно образование – приравнени към точки съответно:
  Отличен 6.00 – 50 точки
  Много добър 5.00 – 39 точки
  Добър 4.00 – 26 точки
  Среден 3.00 – 15 точки

Максимален бал – 500 точки, формирани от:
НВО по БЕЛ – 200 точки
НВО по математика – 200 точки
Оценка от свидетелството за основно образование по БЕЛ – 50 точки
Оценка от свидетелството по математика – 50 точки
ОБЩО: 500 точки

Забележка: Няма квоти за момичета и момчета. Учениците се класират по бал и поредност на желанията.

Информация за обучението по различни езици можете да прочетете тук

Изучавани като първи и втори чужд език:

Английски език

Немски език

Изучавани като втори чужд език:

Френски език

Руски език

Испански език

Клипът няма претенции за изчерпателност, маркира различните възможности за развитие, които предоставя гимназията.