Интерактивната дъска в часовете по Английски език

На семинар на издателство Expresspublishing, през изминалата учебна година, преподавателят в гимназията ни по Английски език Людмила Хвалабогова спечели на томбола интерактивна дъска. За щастие тя разполага и със софтуер към учебната система, което позволява ползването й в часовете по език.
Госпожа Хвалабогова използва техниката през миналата учебната година. Продължава да го прави и сега.
Интерактивната дъска прави часовете по език много по- интересни и увлекателни.

Author: mkirilova