Неудовлетворената потребност от любов

Това бе темата на проведената среща на психологът Мария Няголова с учители от Езикова гимназия, родители и техните деца, ученици в гимназията.

В началото на дейността г-жа Няголова представи пред аудиторията мултимедийна презентация по темата за детската агресия. Бяха разгледани факторите, които влияят върху подрастващите при проява на агресивност  от тяхна страна – моделът на родителя, проявите на насилие, ирония и сарказъм в тяхната семейна среда, компютърните игри, филмите, социалната дезинтеграция.

Дискутирани бяха и някои други причини за проява на агресия от децата, свързани с особеностите на семейното възпитание – свръхвзискателност и строгост, активна хладност на родителя, родителската свръхпротекция и други. Проявите на тормоз и насилие  училищна среда с всяка следваща година нарастват тревожно, все повече нараства и делът  на т.нар. „кибертормоз“, чрез използването на мобилните телефони, през Интернет пространството. С възрастта връстниците все по-малко проявяват съчувствие към жертвите на тормоза. Обсъдени бяха и някои характерни индикации за разпознаване на децата – жертви на тормоз в училище – несигурност,  свръхчувствителност, отдръпване,  липса на самоуважение, прекалена защита от родителите и други. Тормозът  е симптом на неразрешена травма, той е вик за помощ от страна на насилника и ако не се третира, прераства в бъдеще в насилие. Затова е изключително важна съвместната работа по-превенцията и действията при установяване на индикации за тормоз.

Във втората част от дейността бяха представени и няколко казуса за разрешаване.  Участниците работиха в групи, влизайки в определени роли и представиха своите виждания за разрешаване на проблемните ситуации.

Учители, родители и ученици се обединиха около убеждението, че спокойният дом, липсата на насилие в обществото, любовта към децата и ближния са „основният лек“ за всички злини, неправди и престъпления на човечеството.

Дискусията, проведена с родителите е в съответствие с изискването за провеждане на съвместни дейности с тях по НП „Подкрепа за личностно развитие“ 2023, Модул 2 „Училище без агресия за сигурна училищна среда“, по която работи Езикова гимназия.

Изготвил прессъобщението: Таня Николова

Златен медал на Национално състезание за ключови компетентности по природни науки

Златен медал на Национално състезание за ключови компетентности по природни науки

   Красимир Петров Маргаритов от IX В клас спечели златен медал в отборна надпревара по ключови компетентности по природни науки, която се проведе в Силистра на 28- 30.06 2024г. Езикова гимназия „Гео Милев“ традиционно участва в състезанието и се представя достойно....

повече информация