Сертификати за приключило обучение и дейности

Сертификати за приключило обучение и дейности по НП „Превенция употребата на психоактивни вещества“получиха доброволците от ЕГ „Гео  Милев“

В креативното събитие, организирано от Превантивно – информационния център към Общински съвет по наркотични вещества, се включиха доброволците от IX-ти и X-ти клас на ЕГ „Гео Милев“ гр. Добрич. Събитието бе открито от  Владимир Трендафилов, зам.-  кмет „Хуманитарни дейности“, Председател на ОбСНВ гр. Добрич. В последния ден на месец май гимназисти от различни учебни заведения, разделени на групи, участваха в голям брой забавни спортни игри, викторини и креативни занятия, съчетани с прилагане на умения по изобразително изкуство, много музика, танци и смях, театрални изяви и разбира се много приятни изненади.

В края на събитието гимназистите получиха и своите сертификати за преминати теоретични обучения и практически занимания, свързани с трениране на необходими за прилагане на програмата умения за провеждане на тренинги по теми „От връстници за връстници“.

Участието на ЕГ „Гео Милев“ по НП „Превенция употребата на психоактивни вещества в гимназиален етап“ продължава и през следващата учебна година.

Изготвил прессъобщението: Таня Николова

Неудовлетворената потребност от любов

Неудовлетворената потребност от любов

Това бе темата на проведената среща на психологът Мария Няголова с учители от Езикова гимназия, родители и техните деца, ученици в гимназията. В началото на дейността г-жа Няголова представи пред аудиторията мултимедийна презентация по темата за детската агресия. Бяха...

повече информация