Записвания в групи по НП „Заедно в изкуствата и спорта“

Езикова гимназия „Гео Милев“ ще кандидатства по НП „Заедно в изкуствата и спорта“- 2023
година. Отчитайки желанията на учениците и в случай на одобрение на проектното
предложение за учебната 2023/2024 година ще бъдат сформирани следните групи:

 1. Модул 1  Изкуства:
  – Вокална група за забавна и естрадна музика
  – Инструментална група за класическа музика
  – Група за съвременни танци и улични стилове
  Записване за групите при г-жа Мария Кирова (преподавател по музика).
 2. Модул 2 Спорт:
  – Отбор по волейбол момичета – 8-10 клас
  – Отбор по волейбол момчета – 8-10 клас
  – Отбор по футбол момчета – 11-12 клас
  Записвания за отборите при г-жа Светла Иванова (преподавател по ФВС) и г-н Васил
  Франгов (преподавател по ФВС).
Author: mkirilova