Взаимнообучителен метод по история на различни езици

В Х клас в часовете по история и цивилизации учениците изучават основно историческото минало на България. През първия срок на настоящата учебна година те преминаха през периода на Възраждането – един бурен и динамичен период от време в българската история, който завършва след Освобождението и създаването на Княжество България. В контекста на историческия период – учениците изучаваха методите на преподаване. Един от популярните методи на обучение през Възраждането е Бал-Ланкарстъркият (взаимноучителен метод). Метода на преподаване е базиран на това – по-напредналите ученици да подпомагат работата на техния учител.

Десетокласниците от гимназията използваха наученото от първия срок на настоящата учебна година и практически приложиха своите знания. Те влизаха при свои съученици в 9 В и 9 Г клас. В процеса на обучение всички използваха своите езикови знания и умения за изразяване, тъй като работните езици в часовете бяха френски, английски и немски.

Author: mkirilova