Успешно представяне на НВО в 10 клас

Традиционно отлично представяне на десетокласниците от ЕГ „Гео Милев“ на НВО 2023 г.

С гордост споделяме, че резултатите на нашите ученици отново са много по-високи от средните за област Добрич и за страната. На НВО по математика се нареждаме на първо място в областта. Един ученик е с максимален брой точки -100, а 6 ученици са получили над 90 точки. Отлични са и резултатите по БЕЛ – 4 ученици имат над 90 точки, а 23 над 80. Дори и няколкото по-ниски резултати са доста по-високи от средните стойности за областта.

Поздравления за положения труд и постигнатите успехи на учениците и техните учители!

nor
Author: mkirilova