Успехи на ученици от ИУЧ история и цивилизации 11 клас

Ученици от ИУЧ история и цивилизации 11 клас с учител Златка Маринова участваха в  областен ученически конкурс на тема:  „ВОЙНАТА – ПРЕКЪСНАТО ВРЕМЕ, МИРЪТ – ПРОМЕЖДУТЪК МЕЖДУ ДВЕ ВОЙНИ“.  Журито от проф. Нина Дюлгерова, проф. Благовеста Иванова и Радослав Симеонов класира Преслава Димова/11г/ на първо място за есе по темата, а Татяна Влайкова/11г /- на второ място за рисунка.

Author: mkirilova