Работа по проект „Успех“

От началото на 2-ри срок в училището се работи по проект „Успех“, чиято обща цел е да осмисли свободното време на учениците включително и на тези с идентифицирана нужда от специфична подкрепа както и тези с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни форми, съобразно с интересите им.

В тази връзка при нас функционират следните извънкласни форми:

Читателски клуб „Голямото френско четене“ с ръководител Борислава Джамбазова

Клуб „Хороводец“ с ръководител Васил Бакларов

Ателие „Виртуална лаборатория за четене и писане“ с ръководител Дияна Боева

Дискусионен клуб „Млад еколог“ с ръководител Емилия Стефанова

Клуб „Здравословно хранене и Околна среда“ с ръководител Иванка Николова

Клуб „Млад преводач“ с ръководител Красимира Кръстева

Ателие „Езикът и драматургията“ с ръководител Людмила Хвалабогова

Клуб „Компютърна графика“ с ръководител Мария Георгиева

Клуб „Реклама, представяне и технологии“ с ръководител Мария Кирилова

Клуб „Космически пътешественици“ с ръководител Марияна Станчева

Клуб „Цивилизация- съвременна Франция“ с ръководител Пепа Божкова

Творческо ателие „Общуване на Немски език чрез изкуство“ с ръководител Румяна Янкова

Клуб „Художествено отразяване на събития от българската история“ с ръководител Цветана Чонкова

Author: mkirilova