Ученици от ЕГ на учебно посещение в Германия 

Учениците от ИУЧ Биология и здравно образование бяха поканени да участват в практическо обучение в Институт Хелмхолц в гр. Брауншвайг ( https://www.bios-braunschweig.de/ueber-bios/bildergalerie.html) в периода 23-28.09.2023. Нашите ученици и ръководителят им г-жа Венкова посетиха Лабораторията по биотехнологии към института. Те се присъединиха към германска група ученици и заедно с тях работиха по практически задачи по биохимия – екстракция на ДНК, микроскопиране, както и ензимна активност – излседване на действието на ензими при различни условия на средата. Обучението беше проведено едновременно на немски и английски език. 

Ето какво споделят учениците за престоя си в лабораторията: 

Кристина Кирилова, 11г клас: “ Научих много и обогатих своите познания. … Смятам, че за всички беше доста интересно. Постарахме се да вложим най-доброто от себе си.

Венета Вълкова, 11г клас: „Пъвроначално бя притеснена, че няма да мога да се спрявя със задачите. Но учителите много ни помогнаха, защото обясняваха всичко стъпка по стъпка. … Преди да отида в Германия си мислех, че немският език е много труден. След прекараната седмица в Брауншвайг се убедих, че езикът много ми допада и сега го уча с по-голямо желание. “   

Доника Димитрова и Любомира Георгиева., 11а клас: „Преживяването беше страхотно. Научихме много нови неща и участвахме в провеждането на лабораторни експерименти, в които успяхме да използваме вече придобитите знание. Също имахме възможност да се запознаем с нови хора и да упражняваме езика в естествена среда.“ 

В ЕГ вече става традиция наши ученици с интерес към природните науки да посещават научни институти в Германия. Може да видите какво написаха за нас колегите от Институт Хелмхолц след посещението на предишната ни група в гр. Лайциг на линкa: 

https://www.ufz.de/index.php?de=45321

Ежегодно природните науки в гимназията привличат учениците при избора на трети и четвърти профилиращ предмет. Статистиката за успеваемостта и професионалната насоченост на учениците ИУЧ по биология и химия от випуск 2023 е следната – 65% от учениците са приети в специалности в медицински университети в България и чужбина, а останалите са избрали други научни направления. 

Извънкласните форми по природните науки в гимназията са занимания по интереси – Клуб по практическа биология „Биофокус“ и Клуб „Приложна физика“, както и група за подготвка за олимпиада по Биология и здравно образование.  

Author: mkirilova