Да се научим да учим

Да се научим да учим е тригодишен проект за училищно развитие по програма Коменски с участието на пет училища от Германия, Турция, Румъния, Гърция и България. В проекта са включени теми, обхващащи различни области на познанието, както и проблеми, свързани с обучението и подготовката за живота на младите хора в Европа. Работата по проекта започва през есента на 2005 година с първа работна среща в Германия – гр. Ветцлар. Работата продължава до 2008 година. Целта на проекта е да се усвоят и прилагат нови методи на обучение, а също така и да се обменя опит между партниращите училища. Учениците участват с удоволствие в работата по тези проекти, защото имат възможност да опознаят по-добре връстниците си от много европейски страни, а също и да повярват в силите си и възможностите си,които по нищо не отстъпват на младежите от водещите европейски държави.
Връзки: http://www.hessenkolleg-wetzlar.de/

Author: mkirilova