Department: математика и ИТ

Мария Кирилова

Продължава да се усъвършенства ежегодно с различни курсове и обучения. Владее английски и руски език. С над…