Актуален списък за 2023/24 учебна година

Немски Език

 • Илияна Мавродиева – заместник-директор
 • Климентина Нешева
 • Лиляна Лазарова
 • Мариана Филипова
 • Мирослав Попов
 • Нежля Неджиб
 • Силвия Тончева

Английски Език

 • Албена Веселинова
 • Донка Петрова
 • Миглена Василева – директор
 • Мирослава Василева-Малева
 • Павлина Станкова
 • Сибел Хатиб
 • Симеон Петров
 • Хрисимира Костадинова

Френски Език

 • Камелия Титева

Руски Език

 • Радостина Георгиева

Испански Език

 • Симеон Петров

Български Език и Литература

 • Виолета Петрова
 • Дияна Боева
 • Деница Василева
 • Руска Генчева – главен учител

Математика

 • Галина Михова
 • Милена Аврамова
 • Яна Русева

Физика

 • Атанас Атанасов
 • Диляна Димова

Химия

 • Албена Пащиева
 • Петя Стефанова

Биология

История

 • Златка Маринова
 • Преслав Пейчев
 • Стела Касапова

География

 • Емилия Стефанова
 • Красимир Павлов

Философия

 • Детелина Петрова

Свят и личност

 • Преслав Пейчев

Информатика и Информационни Технологии

Изобразително Изкуство

 • Анета Ангелова

Музика

 • Мария Кирова

Физическо Възпитание и Спорт

 • Васил Франгов
 • Жулиета Андреева
 • Светла Иванова

Педагогически съветник

 • Преслав Пейчев
 • Таня Николова

Секретар

 • Стефка Златева

Счетоводство

 • Елена Петрова – главен счетоводител
 • Катя Станчева – завеждащ административна служба

Библиотекар и домакин

 • Антоанета Кирова

Консултант ИКТ

 • Пейо Пеев