Актуален списък за 2021/22 учебна година

Немски Език

 • Илияна Мавродиева – заместник директор
 • Климентина Нешева
 • Лиляна Лазарова
 • Маргарита Гроздева
 • Марияна Филипова
 • Нежля Неджиб
 • Силвия Тончева

Английски Език

 • Албена Веселинова
 • Даринка Господинова
 • Донка Петрова
 • Миглена Василева- директор
 • Мирослава Василева-Малева
 • Павлина Станкова
 • Светлана Дойчева
 • Сибел Хатиб
 • Симеон Петров

Френски Език

 • Камелия Титева

Руски Език

 • Радостина Георгиева

Испански Език

 • Симеон Петров

Български Език и Литература

 • Дияна Боева
 • Деница Василева
 • Жанина Шекерлийска
 • Руска Генчева – главен учител

Математика

 • Галина Михова
 • Лилия Петрова
 • Милена Аврамова
 • Яна Русева

Физика

 • Атанас Атанасов
 • Галина Михова

Химия

 • Албена Пащиева
 • Петя Стефанова

Биология

 • Златина Петева – заместник директор
 • Севдалина Венкова

История

 • Златка Маринова
 • Преслав Пейчев

География

 • Емилия Стефанова
 • Красимир Павлов

Психология, Етика и право,
Философия, Свят и личност

 • Детелина Петрова

Информатика и Информационни Технологии

 • Валентин Димитров- ръководител направление „Информационни и комуникационни технологии“
 • Маргарита Мартинова – главен учител
 • Мария Кирилова

Изобразително Изкуство

 • Мария Александрова

Музика

 • Мария Кирова

Физическо Възпитание и Спорт

 • Васил Франгов
 • Жулиета Андреева
 • Светла Иванова
 • Станислав Славов

Педагогически съветник

 • Таня Николова

Секретар

 • Стефка Златева

Счетоводство

 • Елена Петрова – главен счетоводител
 • Катя Станчева – завеждащ административна служба

Библиотекар и домакин

 • Антоанета Кирова