Актуален списък за 2017/18 учебна година

Немски Език

 • Веселина Георгиева
 • Вяра Пасева
 • Гинка Ениманева
 • Климентина Нешева
 • Илияна Мавродиева – заместник директор
 • Лиляна Лазарова
 • Маргарита Гроздева
 • Марияна Филипова
 • Милена Иванова – директор
 • Надя Бакларова – главен учител
 • Румяна Янкова
 • Силвия Тончева

Английски Език

 • Албена Веселинова
 • Даринка Господинова
 • Донка Петрова
 • Красимира Кръстева – главен учител
 • Людмила Хвалабогова
 • Мариана Пенева
 • Миглена Василева- заместник директор
 • Павлина Станкова
 • Панайот Трифонов
 • Светлана Дойчева
 • Томас Петрино  – по проект Fulbright

Френски Език

 • Камелия Титева
 • Миланка Кръстева

Руски Език

 • Емилия Нестерова

Български Език и Литература

 • Дияна Боева
 • Драгомил Георгиев
 • Жанина Шекерлийска
 • Йорданка Бенева
 • Милена Василева
 • Руска Генчева – главен учител

Математика

 • Даниела Канева
 • Лилия Петрова
 • Соня Стоянова
 • Яна Русева

Физика

 • Атанас Атанасов
 • Лидия Радева

Химия

 • Албена Пащиева
 • Петя Стефанова

Биология

 • Калинка Енева
 • Севдалина Венкова

История

 • Жанина Стоянова
 • Златка Маринова
 • Милена Илиева
 • Надежда Иванова

География

 • Емилия Стефанова
 • Милена Илиева

Психология, Етика и право,
Философия, Свят и личност

 • Детелина Петрова
 • Камен Киров
 • Недялка Николова

Информатика и Информационни Технологии

Изобразително Изкуство

 • Христо Константинов

Музика

 • Мария Кирова

Физическо Възпитание и Спорт

 • Васил Франгов
 • Жулиета Андреева
 • Светла Иванова
 • Станимир Илиев

Педагогически съветник

 • Недялка Николова

Секретар

 • Стефка Гичева

Счетоводство

 • Живка Добрева – главен счетоводител
 • Катя Станчева – завеждащ административна служба

Домакин

 • Кинка Атанасова

Библиотекар

 • Антоанета Кирова