СТАРТ НА УЧАСТИЕТО НА ЕГ С ДЕЙНОСТ 3 ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ“, МОДУЛ 2.

ЕГ „ГЕО МИЛЕВ“- ДОБРИЧ СТАРТИРА УЧАСТИЕТО СИ С ДЕЙНОСТ 3 (ДЕЙНОСТИ С УЧЕНИЦИ) ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ“, МОДУЛ 2.

На 04.10.23 учениците от VIII-a клас се включиха с интерес в организирания с тях тренинг на тема „Опознавам себе си“. Осмокласниците работиха по поставената от водещия тренинга задача: Да подготвят собствена „визитка“, попълвайки в нея своите най-ценни личностни качества, умения и интереси. Целта на тренинга бе осъзнаване на собственото „Аз“ и развиване на умения у учениците за реалистична самооценка, себепредставяне. В края на дейността всички участници се представиха по атрактивен начин пред своите съученици.

Предстоят още много интересни и разнообразни дейности.

Author: mkirilova