тримесечен отчет

Отчет за 2-ри срок 2015/2016 учебна година

отчет към 30.06.2016

Отчет на бюджета към дата 31.12.2015г.

Годишен отчет за 2014/2015

отчет І-во тримесечие за 2015г.

План на бюджета за 2015г.

Отчет на бюджета за 2014

Отчет за 1-ви срок за 2014/2015 учебна година

Годишен отчет за 2013/2014 учебна година /съдържа отчет за 2-ро тримесечие на бюджета за 2014/

Отчет за I-ви срок за 2013/2014 учебна година /съдържа отчет на бюджета за 2013г./

Отчет за II-ри срок за 2012/2013 учебна година /съдържа отчет за 2-ро тримесечие на бюджета за 2013/

Отчет за I – ви срок  за 2012/2013 учебна година  /съдържа отчет на 4-то тримесечие на бюджета за 2012/

Бюджет 2012 IV- то тримесечие

Бюджет 2012 III- то тримесечие

Отчет за II- ри срок за 2011/2012 учебна година

Отчет за I – ви срок  за 2011/2012 учебна година

Отчет за 2010/2011 учебна година

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ОТ ЕГ”ГЕО МИЛЕВ” – ДОБРИЧ за резултатите от ДЗИ 2010г.

Прессъобщение 2- 14.06.2010г.

Отчет за 2008/2009 учебна година