Отчет за първи срок 2022/23

Презентация

Posted in Новини, Отчети | Коментарите са изключени за Отчет за първи срок 2022/23

Отчет към 31.12.2022

Posted in Новини, Отчети | Коментарите са изключени за Отчет към 31.12.2022

Отчет към 31.03.2022

Posted in Отчети | Коментарите са изключени за Отчет към 31.03.2022

Отчет към 31.09.2022

Posted in Новини, Отчети | Коментарите са изключени за Отчет към 31.09.2022

Годишен отчет на ЕГ за 21/22 учебна година

Posted in Новини, Отчети | Коментарите са изключени за Годишен отчет на ЕГ за 21/22 учебна година

Отчет към 30.06.2022

Posted in Новини, Отчети | Коментарите са изключени за Отчет към 30.06.2022

Бюджет 2022

Posted in Новини, Отчети | Коментарите са изключени за Бюджет 2022

Отчети 2021/2022

Отчет за 4-то тримесечие: Отчет за 1. сток:

Posted in Отчети | Коментарите са изключени за Отчети 2021/2022

Месечен отчет към 30.09.2021г.

Posted in Отчети | Коментарите са изключени за Месечен отчет към 30.09.2021г.

Отчет за изпълнение на стратегията за 2016/2020

Posted in документи, Отчети | Коментарите са изключени за Отчет за изпълнение на стратегията за 2016/2020