Работилница в Художествената галерия в Добрич

Днес ученици от ИУЧ ИТ проведоха часовете си под формата на работилница в Художествената галерия. Темата на часовете беше „Плакатът“. Тя се изучава в модул Мултимедия и избираем модул. Учениците бяха запознати с работата на Людмил Чехларов (роден в Добрич, един от най-разпознаваемите български плакатисти), както и с подходи, които е използвал при изработването на плакатите си. В „Работилница за Въображение“ в галерията Зорица Обретенова представи презентация с подбрани от нея негови творби за вдъхновение. Учениците видяха наживо част от плактите, дарени от автора на галерията. След вдъхновението гимназистите се опитаха да нахвърлят свои идеи на тема „Пързалка“.

Дадохме си сметка, че в годините на пандемията гимназистите не са имали възможност да посетят галерията организирано. Без да е било планирано, те се спряха да разгледат изложените в залите картини. „Ако успея да нарисувам подобна картина, ще се чувствам успял в живота.“ „Много интересен час, така не се уморихме.“ „Аз искам да взема моя плакат, може ли?“ споделиха ученици след часа.

Благодарим безкрайно за вниманието и домакинството на Художествената галерия и специално на г-жа Зорица Обретенова за вдъхновението и си обещаваме да имаме нови срещи. Изкуството ни е нужно в живота, за да бъде той по-лек и красив.

текст: Мария Кирилова

Author: mkirilova