Програма

Програма за II срок, в сила от 07.02.2022:
седм.-разписание-II-срок-21-22

Списък на учителите – номера в програмата(актуален списък – 2021/2022):

 1. Миглена Василева (английски език)
 2. Станислав Славов(физическо възпитание)
 3. Рени Игнатова (изобразително изкуство)
 4. Руска Генчева (български език и литература)
 5. Диана Боева (български език и литература)
 6. Милена Василева (български език и литература)
 7. Жанина Шекерлийска (български език и литература)
 8. Лиляна Лазарова(немски език)
 9. Нежля Неджиб (немски език)
 10. Деница Василева (български език и литература)
 11. Илияна Мавродиева (немски език)
 12. Силвия Тончева(немски език)
 13. Климентина Нешева (немски език)
 14. Румяна Янкова (немски език)
 15. Веселина Георгиева (немски език)
 16. Маргарита Гроздева (немски език)
 17. Красимира Кръстева (английски език)
 18. Симеон Петров (испански език/английски език)
 19. Валентин Димитров (ИТ, ръководител комп. кабинети)
 20. Светлана Иванова (физическо възпитание)
 21. Красимир Павлов (география)
 22. Албена Веселинова (английски език)
 23. Атанас Атанасов (физика)
 24. Донка Петрова (английски език)
 25. Мирослава Василева-Малева (английски език)
 26. Камелия Титева (френски език)
 27. Детелина Петрова (философски цикъл)
 28. Емилия Стефанова (география)
 29. Соня Стоянова (математика)
 30. Лилия Петрова (математика)
 31. Яна Русева (математика)
 32. Сибел Хатиб (английски език)
 33. Севдалина Венкова (биология)
 34. Даринка Господинова (английски език)
 35. Даниела Канева (математика)
 36. Маргарита Мартинова (ИТ)
 37. Поля Станкова (английски език)
 38. Лидия Радева (физика)
 39. Людмила Хвалабогова (английски език)
 40. Златка Маринова (история)
 41. Жулиета Андреева(физическо възпитание)
 42. Златина Петева (биология)
 43. Мария Кирилова (ИТ)
 44. Светлана Дойчева (английски език)
 45. Албена Пащиева (химия)
 46. Петя Стефанова (химия)
 47. Мария Кирова (музика)
 48. Стела Андреева (история)
 49. Марияна Филипова (немски език)
 50. Емилия Нестерова (руски език)
 51. Васил Франгов (физическо възпитание)

Разпределение на кабинетите
кабинети-II-срок