Програма за II срок, в сила от 10.02.2020:
utschs pr 19-20 IIсрок

Разпределение на кабинетите:
последни кабинети II srok

Отпада от 17.12.2019, в сила отново от 20.01.2020 до 04.02.2020:
utschs pr 19-20 Iсрок

Списък на учителите – номера в програмата(актуален списък – 2019/2020):

 1. Милена Иванова (немски език)
 2. Йорданка Бенева (български език и литература)
 3. Рени Игнатова (изобразително изкуство)
 4. Руска Генчева (български език и литература)
 5. Диана Боева (български език и литература)
 6. Милена Василева (български език и литература)
 7. Жанина Шекерлийска (български език и литература)
 8. Лиляна Лазарова(немски език)
 9. Надя Бакларова (немски език)
 10. Драгомил Георгиев (български език и литература)
 11. Илияна Мавродиева (немски език)
 12. Силвия Тончева(немски език)
 13. Гинка Ениманева (немски език)
 14. Марияна Колева(немски език)
 15. Веселина Георгиева(немски език)
 16. Маргарита Гроздева(немски език)
 17. Красимира Кръстева (английски език)
 18. Траяна Пламенова (испански език)
 19. Валентин Димитров (ИТ)
 20. Миглена Василева (английски език)
 21. Красимир Павлов (география)
 22. Албена Веселинова (английски език)
 23. Атанас Атанасов (физика)
 24. Донка Петрова (английски език)
 25. Мариана Пенева (английски език)
 26. Камелия Титева (френски език)
 27. Детелина Петрова (философски цикъл)
 28. Миланка Кръстева (френски език)
 29. Соня Стоянова (математика)
 30. Лилия Петрова (маематика)
 31. Яна Русева (математика)
 32. Никалъс (английски език-американец)
 33. Севдалина Венкова (биология)
 34. Даринка Господинова (английски език)
 35. Даниела Канева (математика)
 36. Маргарита Мартинова (ИТ)
 37. Поля Станкова (английски език)
 38. Лидия Радева (физика)
 39. Людмила Хвалабогова (английски език)
 40. Панайот Трифонов (английски език)
 41. Надежда Иванова (история)
 42. Калинка Енева (биология)
 43. Мария Кирилова (ИТ, математика)
 44. Светлана Дойчева (английски език)
 45. Албена Пащиева (химия)
 46. Петя Стефанова (химия)
 47. …. (философски цикъл)
 48. Стела Андреева (история)
 49. Марияна Филипова (немски език)
 50. Емилия Нестерова (руски език)
 51. Румяна Янкова (немски език)
 52. Емилия Стефанова (география)
 53. Златка Маринова (история)
 54. Жулиета Андреева(физическо възпитание)
 55. Станислав Славов(физическо възпитание)
 56. Светлана Иванова (физическо възпитание)
 57. Васил Франгов (физическо възпитание)
 58. Мария Кирова (музика)
 59. Недялка Николова (педагогически съветник)

Седмична програма за 2019/2020 учебна година I срок в сила от 17.12.2019 до 20.01.2020:
utschs pr 19-20 Iсрок – Копие

Разпределение на кабинетите – предстоят промени!!!
кл.стаи2019-20 Iсрок