Програма за II срок, в сила от 04.02.2021:
Седмично разписание II срок 2020-21г.

Дневно разписание 2020-2021г.

utschs-pr-19-20-IIсрок_

Програма за I срок, в сила от 16.09.2020:
utschs-pr-19-20-Iсрок

Списък на учителите – номера в програмата(актуален списък – 2019/2020):

 1. Милена Иванова (немски език)
 2. Йорданка Бенева (български език и литература)
 3. Рени Игнатова (изобразително изкуство)
 4. Руска Генчева (български език и литература)
 5. Диана Боева (български език и литература)
 6. Милена Василева (български език и литература)
 7. Жанина Шекерлийска (български език и литература)
 8. Лиляна Лазарова(немски език)
 9. Надя Бакларова (немски език)
 10. Деница Василева (български език и литература)
 11. Илияна Мавродиева (немски език)
 12. Силвия Тончева(немски език)
 13. Гинка Ениманева (немски език)
 14. Румяна Янкова (немски език)
 15. Веселина Георгиева (немски език)
 16. Маргарита Гроздева (немски език)
 17. Красимира Кръстева (английски език)
 18. Симеон Петров (испански език)
 19. Валентин Димитров (ИТ, ръководител комп. кабинети)
 20. Миглена Василева (английски език)
 21. Красимир Павлов (география)
 22. Албена Веселинова (английски език)
 23. Атанас Атанасов (физика)
 24. Донка Петрова (английски език)
 25. Мирослава Василева-Малева (английски език)
 26. Камелия Титева (френски език)
 27. Детелина Петрова (философски цикъл)
 28. Емилия Стефанова (география)
 29. Соня Стоянова (математика)
 30. Лилия Петрова (маематика)
 31. Яна Русева (математика)
 32. Сибел Хатиб (английски език)
 33. Севдалина Венкова (биология)
 34. Даринка Господинова (английски език)
 35. Даниела Канева (математика)
 36. Маргарита Мартинова (ИТ)
 37. Поля Станкова (английски език)
 38. Лидия Радева (физика)
 39. Людмила Хвалабогова (английски език)
 40. Панайот Трифонов (английски език)
 41. Надежда Иванова (история)
 42. Калинка Енева (биология)
 43. Мария Кирилова (ИТ)
 44. Светлана Дойчева (английски език)
 45. Албена Пащиева (химия)
 46. Петя Стефанова (химия)
 47. Мария Кирова (музика)
 48. Стела Андреева (история)
 49. Марияна Филипова (немски език)
 50. Емилия Нестерова (руски език)
 51. Васил Франгов (физическо възпитание)
 52. Светлана Иванова (физическо възпитание)
 53. Златка Маринова (история)
 54. Жулиета Андреева(физическо възпитание)
 55. Станислав Славов(физическо възпитание)
 56. Недялка Николова (педагогически съветник)

Разпределение на кабинетите
кабинети-и-влизане-II

кабинети-и-влизане