Програма за II срок, в сила от 06.02.2023:

utschs-pr-22-23-II

Списък на учителите – номера в програмата (актуален списък – 2022/2023):

 1. Миглена Василева (английски език)
 2. Станислав Славов(физическо възпитание)
 3. Мария Александрова (изобразително изкуство)
 4. Руска Генчева (български език и литература)
 5. Диана Боева (български език и литература)
 6. Деница Василева (български език и литература)
 7. Жанина Шекерлийска (български език и литература)
 8. Лиляна Лазарова(немски език)
 9. Нежля Неджиб (немски език)
 10. Мариана Филипова (немски език)
 11. Илияна Мавродиева (немски език)
 12. Силвия Тончева(немски език)
 13. Климентина Нешева (немски език)
 14. Албена Пащиева (химия)
 15. Петя Стефанова (химия)
 16. Маргарита Гроздева (немски език)
 17. Радостина Георгиева (руски език)
 18. Симеон Петров (испански език/английски език)
 19. Светлана Иванова (физическо възпитание)
 20. Красимир Павлов (география)
 21. Албена Веселинова (английски език)
 22. Атанас Атанасов (физика)
 23. Донка Петрова (английски език)
 24. Мирослава Василева-Малева (английски език)
 25. Камелия Титева (френски език)
 26. Детелина Петрова (философски цикъл)
 27. Емилия Стефанова (география)
 28. Васил Франгов (физическо възпитание)
 29. Лилия Петрова (математика)
 30. Яна Русева (математика)
 31. Сибел Хатиб (английски език)
 32. Севдалина Венкова (биология)
 33. Даринка Господинова (английски език)
 34. Милена Аврамова (математика)
 35. Маргарита Мартинова (ИТ)
 36. Поля Станкова (английски език)
 37. Галина Михова (физика, математика)
 38. Преслав Пейчев (история)
 39. Златка Маринова (история)
 40. Жулиета Андреева (физическо възпитание)
 41. Златина Петева (биология)
 42. Мария Кирилова (ИТ)
 43. Светлана Дойчева (английски език)
 44. Мария Кирова (музика)
 45. Таня Николова (педагогически съветник)

Разпределение на кабинетите

кабинети-2022-23-2.срок