Седмична програма за 2018/2019 учебна година I срок:

Часовете по втори чужд език за всички 9ти класове (ФУЧ), които са извън програмата, ще се провеждат в понеделник, I смяна 6 и 7 час.

Програма:

I смяна:

II смяна:

Списък на учителите – номера в програмата:

 1. Милена Иванова (немски език)
 2. Йорданка Бенева (български език и литература)
 3. Христо Константинов (изобразително изкуство)
 4. Руска Генчева (български език и литература)
 5. Диана Боева (български език и литература)
 6. Милена Василева (български език и литература)
 7. Жанина Шекерлийска (български език и литература)
 8. Лиляна Лазарова(немски език)
 9. Надя Бакларова (немски език)
 10. Драгомил Георгиев (български език и литература)
 11. Илияна Мавродиева (немски език)
 12. Силвия Тончева(немски език)
 13. Гинка Ениманева (немски език)
 14. Климентина Нешева(немски език)
 15. Веселина Георгиева(немски език)
 16. Маргарита Гроздева(немски език)
 17. Красимира Кръстева (английски език)
 18. Вяра Пасева (немски език)
 19. Валентин Димитров (ИТ)
 20. Миглена Василева (английски език)
 21. Милена Илиева(география, история)
 22. Албена Веселинова (английски език)
 23. Атанас Атанасов (физика)
 24. Донка Петрова (английски език)
 25. Мариана Пенева (английски език)
 26. Камелия Титева (френски език)
 27. Детелина Петрова (философски цикъл)
 28. Миланка Кръстева (френски език)
 29. Соня Стоянова (математика)
 30. Лилия Петрова (маематика)
 31. Яна Русева (математика)
 32. Томас Петрино (английски език-американец)
 33. Севдалина Венкова (биология)
 34. Даринка Господинова (английски език)
 35. Даниела Канева (математика)
 36. Маргарита Мартинова (ИТ)
 37. Поля Станкова (английски език)
 38. Лидия Радева (физика)
 39. Людмила Хвалабогова (английски език)
 40. Панайот Трифонов (английски език)
 41. Надежда Иванова (история)
 42. Калинка Енева (биология)
 43. Мария Кирилова (ИТ, математика)
 44. Светлана Дойчева (английски език)
 45. Албена Пащиева (химия)
 46. Петя Стефанова (химия)
 47. Камен Киров (философски цикъл)
 48. Мария Георгиева (ИТ)
 49. Марияна Филипова (немски език)
 50. Емилия Нестерова (руски език)
 51. Румяна Янкова (немски език)
 52. Емилия Стефанова (география)
 53. Златка Маринова (история)
 54. Жулиета Андреева(физическо възпитание)
 55. Станимир Илиев (физическо възпитание)
 56. Светлана Иванова (физическо възпитание)
 57. Васил Франгов (физическо възпитание)
 58. Мария Кирова (музика)
 59. Жанина Стоянова (история)
 60. Недялка Николова (педагогически съветник)

Разпределение на кабинетите:

Следващото разпределение на програмата не е актуализирано все още. Моля използвайте таблиците по-горе.

Разпределение на програмата по класове