При изучаването на испански като втори език, учениците достигат ниво B1.1 на владеене на езика, което им позволява да говорят, пишат и разбират текстове и говор на различни теми свързани с ежедневие, ученически живот, семейство, работа, интереси, пътуване и много други. Важна част от обучението е да се получат знания, които са приложими в реални ситуации. Това се постига с работа в групи, примерни ситуации, презентиране, и други. С еднаква важност са и знанията относно испанската култура, както и културите на много от държавите в Северна и Южна Америка.
С повече от 500 милиарда испаноговорящи, испанският език е вторият най-говорим в световен мащаб език. Това дава възможност на добре боравещите с езика да се възползват от повече и по-добре платени работни места, както и възможности за учене в чужбина.
Освен всичко това, езикът силно се харесва на учениците заради доброто си звучене и огромната си роля в музиката, танците и множество изкуства.