Приключиха дейностите в ЕГ във връзка с Европейската седмица на програмирането

Удовлетворени и заредени с нови знания и умения приключваме поредната порция дейности във връзка с Европейската седмица на програмирането. Тази година предвидихме три събития, одобрени по проект Meet And Code, които проведохме с учениците от 11 и 12 клас, изучаващи ИТ като избираеми учебни часове. Събитията се провеждат със съдействието на: Фондация ФРГИ, SAP, Techsoup, Amazon и Училищното настоятелство при ЕГ.

С 11-те класове проведохме ден на открито в Стария Добрич, за да съхраним кадри от етнографския комплекс, с които да създадем „Виртуална разходна“, но и да упражним специфично кадриране, да създадем видеа от комплекса.

С 12-те класове се запознахме с различни аспекти на изкуствения интелект, стратегията на ЕС в тази посока, развитието в България. Използвахме различни приложения, за да създадем образователни материали.

С една част от 11 клас проведохме часове за „Киберсигурност с micro:bit“. Разгледахме какво е хакер, как да предпазваме устройствата и акаунтите си, стартирахме и редактирахме безопасен вирус, генерирахме парола с micro:bit.

Учениците работиха както самостоятелно, така и в екипи и вече успешно използват наученото в тези часове и са удовлетворени от постигнатото.

Author: mkirilova