Правилник за 2020/2021 учебна година, придружен с:
Приложение 1: Мерки за намаляване и ограничаване на рисковете от предаване на инфекцията
Приложение 2: Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището
Приложение 3: Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от разстояние /ОЕСР/
Приложение 4: Списък на заболявания при деца, при които се препоръчва различна от дневната форма на обучение, поради установен по-висок риск от СOVID-19

Правилник-на-училището-2020-21г.

Правилник за 2019/2020 учебна година:

Правилник на училището 2019-20г.

Правилник за 2018/2019 учебна година:

Училищен правилник 2018-19г.

Училищен правилник 2018-19г.

Правилник за 2017/2018 учебна година:

Училищен правилник 2017-18г.

Пълния текст на правилника за учебната 2016/2017г  можете да изтеглите от ТУК