Форми на обучение за 2020/2021

Posted in Правилник | Leave a comment

Правилник за 2020/2021 учебна година

Правилник за 2020/2021 учебна година, придружен с: Приложение 1: Мерки за намаляване и ограничаване на рисковете от предаване на инфекцията Приложение 2: Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището Приложение 3: Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от разстояние /ОЕСР/ Приложение 4: Списък на заболявания при деца, при които…

Posted in Правилник | Leave a comment

Правилник за 2019/2020 учебна година

Правилник за 2019/2020 учебна година

Posted in Правилник | Leave a comment

Правилник за 2018/2019 учебна година

Училищен правилник 2018-19г.

Posted in Правилник | Leave a comment

Правилник за 2017/2018 учебна година

Правилник за 2017/2018 учебна година

Posted in Правилник | Leave a comment

Правилник за учебната 2016/2017 г. година

Пълния текст на правилника за учебната 2016/2017г  можете да изтеглите от ТУК

Posted in Правилник | Leave a comment