посещение в Административен съд

На 25.10.2023г. учениците от 12 а клас с кл.ръководител З. Маринова посетиха Административния съд в деня на отворени врати. Слушаха лекция по образователната програма между ВСС и МОН –  Функции на съдебната власт; структура на съдебната система и  Висш съдебен съвет. Получиха информация за правата си и обсъдиха казуси, свързани с правоохранителните органи. Някои изпробваха съдийската тога.

Author: mkirilova