Поход на вдъхновителите

В събота на 17.03.2018 в Младежки дом за втори път се проведе Походът на вдъхновителите. Предишният се състоя преди 5 години.

В хубавия съботен ден и многото събития съвпадащи с похода дойдоха едни от най-пълноценните ученици, заинтересовани за своето бъдеще, голяма част от които от ЕГ.
Походът всъщност е разкази на хора от бизнеса, които разкриват своя житейски път, своя опит за това да бъдат успешни. От седемте гости чухме най-важните съвети, които биха могли да ни помогнат в нашето израстване.

На този поход „паднаха“ и 11 стипендии за ученици, ако те решат да участват на състезанието Аз мога тук и сега, което предстои през април. С изключителна радост съобщавам, че 10 от тези ученици са от ЕГ. Присъстващите са поканени и на едно събитие есента във Варна, което е една изключителна възможност, т.к. по принцип то е с не малка цена на билетите.
Срещата продължи 4 часа без почивка, а прикованите погледи на младежите говорят за качеството на съдържанието. Към края се разрази дискусия, която беше предизвикана отново от ученици от ЕГ. Това изключително впечатли гостите ни, защото доказва за ефекта от похода, както и че имат насреща си прекрасни, мислещи млади хора!

Благодаря на ВСИЧКИ които присъстваха и отделиха един хубав пролетен ден за себе си!
На въпросът  „Кога отново ще има Поход на вдъхновителите в Добрич?“ отговарям, че не бих се ангажирала да поканим нашите гости скоро, поради отдалечеността ни и свързаните с това разходи, които гостите ни поемат сами. Но ако всеки един вдъхновен вдъхнови още десет около себе си, обещавам да помисля за следващ поход на вдъхновителите в Добрич преди да са изминали още 5 години.

текст: Мария Кирилова – преподавател по Информатика и ИТ в ЕГ, поканила вдъхновителите и спомогнала за организиране на събитието с подкрепата на Община Добрич, Младежки дом, РУО Добрич и ВУМ Добрич

Author: mkirilova