Скъпи родители,
Ако Вашите деца са вече наши ученици, тук можете да намерите ценна за Вас информация.

Учениците и родителите са длъжни да спазват правилника на училището.
На нашите страници ще можете да намерите и актуална информация за преподавателите, седмичната програма и разпределение на кабинетите, учебните програми по класове.

Образец за заявление за отсъствия от родител/настойник към директор.класен ръководител.