Скъпи родители,
Ако Вашите деца са вече наши ученици, тук можете да намерите ценна за Вас информация.

Учениците и родителите са длъжни да спазват правилника на училището.
Пълният му текст можете да изтеглите оттук.

На нашите страници ще можете да намерите и актуална информация за преподавателите които преподават на вашето дете, седмичната програма на класа, смяната и кабинета.

Можете да се запознаете с устава на училищното настоятелство.

Съвет на настоятелите

Ивелина  Антонова Манева

Надя Минкова Бакларова

Милена Радева Димитрова

Геновева Стоянова Димитрова

Анна Димчева Гецова

Диан Димитров Милтиядев

Калоян Иванов Христов

Елица Йорданова Стоянова

Албена Георгиева Пащиева