Съобщение

Във връзка с извънредното положение и необходимостта от дистанционно обучение СВИКВАМ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ в понеделник, 11.00 часа в ЕГ Присъствието е задължително!!! По възможност носете маски. Милена Иванова директор

Съобщение

1. Учебните занятия се отменят, считано от 16.03.2020 до второ нареждане. 2. Учителите да използват възможностите на електронните медии за връзка с учениците и поставяне на задачи за периода на ваканцията. 3. Учителите са в платен отпуск съгл. КТД. Милена Иванова Директор

Съобщение

Вече е обявена официално грипна епидемия. Въпреки това съвещанието за учители утре в петък 6.03.2020 остава, както е обявено от 11:00 часа.

Съобщение

Грипната ваканция се удължава с още 2 дни, 06.02. и 07.2020 г. включително. От понеделник, 10.02.2020 г. занятията се възобновяват със седмично разписание за втори срок и обръщане на смените. По-късно очаквайте тук програма за втори срок и график на класните стаи.