Анонимна анкета от ученици за учители

Предлагаме на учениците да попълнят анонимна анкета, с цел проучване мнението на учениците за техните учители. Тя е подготвена от група студенти по психология. Гарантираме, че нито един от преподаващите ви учители няма достъп до отговорите ви. Имаме уверението, че след приключване на анкетата, ще получим обобщените резултати само за нашето училище. За целта отделете 15 минути и я попълнете. Напишете наименованието Езикова Гимназия „Гео Милев“ и гр. Добрич, за да може вашето мнение да бъде включено в обобщението. За да са обективни резултатите е нужни да се включат поне 30 ученика. Настоящото изследване може да даде ценна информация, чрез която да се подобри училищната система.
срок за попълване на анкетата: 10 Април

Линк към самата анкета

Author: mkirilova