Отбелязване на Международния ден на европейските езици в ЕГ

С много ентусиазъм и креативност на 26.09 отбелязахме Деня на европейските езици. В часовете прозвучаха стихове, проза, скечове и песни на изучаваните от нашите ученици езици – немски, английски, руски, френски испански и италиански. Представен беше и турският език, а най-любознателните проговориха нови за тях езици като гръцки и унгарски.

Със забавни игри и “A Red Red Rose” на Роберт Бърнс на английски, български, руски, френски, немски и испански език отбелязахме специалния ден с 11-ти в, г и д клас и представител от 12-ти клас.

Учениците от 9в, 10в и 10г четоха и слушаха любими автори на английски език, гледаха поучителни видеа и си попяха караоке.

И в часовете по руски език, отбелязахме международния ден на европейските езици. Включиха се ученици от Х А, ХI B и XII Б клас. След кратка информация за възникването на тази инициатива през 2001 г., поговорихме за ролята на чуждия език в живота и бъдещата професия, за важността от изучаването на чужди езици. Разгледахме карта с разпределението на езиците в рамките на Европа. Говорихме за многоезичието в различните европейски градове и за типичния многоезичен европеец.

С интерес, учениците разбраха, че най-разпространеният език в Европа, от края на 18 в., е руският език и на своя роден език говорят около 150 млн. ежедневно.

Импровизираната ни програма продължи с  изпълнения на стихотворения от А. С. Пушкин и С. Есенин. Гледахме  презентация за десетте най- популярни езици в света и презентация за десетте най-сложни езици в света, според книгата на рекордите „Гинес“. Презентациите бяха на руски език, но с английски или немски субтитри и по този начин обединихме знанията по двата изучавани езика в дадения клас. Международният ден на европейските езици завърши със  слушане на съвременни руски песни.

В междучасията по училищната уредба звучеше музика на различни езици и това добави още празнично настроение. Акцентът на събитието беше единството в многообразието. Поставихме началото на една добра традиция.

Author: mkirilova