Осмокласниците от Езикова гимназия развиват своите умения за себепредставяне

Поредица от тренинги за себепознание и развитие на умения за себепредставяне бяха проведени през месец октомври с учениците от VIII-а, VIII-б, VIII-в, VIII-г класове. След въвеждащата игра, свързана с името на участниците, осмокласниците работиха по поставената от водещия тренинга индивидуална задача: “Да подготвят собствена визитка“, попълвайки в нея своите най-ценни личностни качества, умения и интереси.  Отговаряйки на въпросите „Кой съм аз?“; „Какво харесвам?“, „Какво мога?“ всеки участник трябваше на опише няколко свои личностни качества, умения и интереси, които да представи пред своите съученици. В края на тренингите осмокласниците споделиха, какво са научили за себе си и за другите от това упражнение. Най-активните от тях се включиха и в изработването на колаж от техните цветни и уникални визитки.

Целта на тренинга бе осъзнаване на собственото „Аз“ и развиване на умения у учениците за реалистична самооценка и себепредставяне.

Author: mkirilova