Литературно- творчески конкурс

Литературно-творчески конкурсНа заседание на Учителския съвет от 16.01.1974 г. в гимназията се учредява награда „Гео Милев“ за ученическо литературно творчество, художествен превод от руски на немски език и за литературно-критическо съчинение.Първа носителка на литературната награда „Гео Милев“ е Вяра Пасева – 10Г клас. Издаването на брошура с най-добрите произведения се превръща в традиция. Литературният конкурс „Пламък“ се провежда в рамките на патронния празник на ЕГ „Гео Милев“ и предизвиква интерес у хуманитарния тип ученици.Това е един от духовните празници на гимназията, който обаче е предшестван от много предварителна работа – събиране на ученическите творби, отсяване, изработване на традиционната за конкурса книжка.Обикновено има два раздела – поезия и проза, но учениците могат да участват и с литературна критика върху тези творби. Самото провеждане е под формата на дискусия, като накрая се отличават най-добрите.

Литературно-творчески конкурс Освен традиционните първа, втора и трета, има и голяма награда, наречена „Гео Милев“.През последните години творбите на децата и тийнейджърите, взели участие в конкурса, са най-вече от междинните жанрове – импресии, есета, лирическа проза.И като че ли интересът към подобен тип занимания все повече намалява, но този конкурс остава една възможност за хората, които обичат словото, да се съберат и да намерят общ език, защото целта не е да се търси масовост, а да се стимулират онези, за които литературата наистина е начин за общуване!

Ето някои от книжките, издавани през годините:

2010г.
2009г.
2008г.
2007г.
2006г. Юбилейна книжка „35- години Езикова Гимназия Гео Милев“

Седмицата, посветена на патрона на училището, се превръща в един от най-вълнуващите моменти от училищния живот.Така е и до днес.

Конкурс по Превод

От години насам, през Седмицата на патронния празник се провежда конкурс по превод, в който учениците могат да вземат участие, като превеждат произведения от български на немски, английски и френски, или обратното. Включва се и поезия и проза.Има деца, които участват с превод от два, в редки случаи и от три езика. Това е един своеобразен мотив за възпитаниците на гимназията – да учат по-старателно, за да могат да се справят блестящо в тази област. Преводаческият конкурс е възможност за изява на млади таланти, за ученици, които се интересуват не само от езици, но и от литература. Често учениците с усет за езици се справят по-добре дори и от професионален преводач.

Викторина

Викторината, посветена на „Гео Милев“, се провежда за първи път през 1974 год., като в нея вземат участие само подготвителните класове. Тя винаги се провежда по време на патронния празник, посветен на гимназията. В миналото той е бил през януари и февруари около рождената дата на Гео Милев – 15 януари. Днес викторината се провежда през месец май и целта й е осмокласниците да научат повече за историята на своето ново училище и за Гео Милев. За най-добрите има и награди.

Викторина по Немски Език

В края на всяка година се провежда викторината по немски език, която носи много вълнение и радост за ученици и учители години наред. Днес тази традиция намира израз в участието на учениците от всички класове в националните олимпиади по чужд език и в театрални проекти на чужди езици.

Карнавал и Празник на смеха

Още през февруари 1972 година по идея на Златка Клянтева, учителка по немски език, се организира първият карнавал (FASCHING) с подготвителен „в“ клас. През следващата 1973 година инициативата се подема от всички. По-късно карнавалът прераства в Празник на смеха, където отделните класове, а и учителите, представят хумористични сценки от училищния живот, превърнали се в израз на свободомислието и демократичния дух в училището.