Кога, къде и с какво искам да работя?

Пореден урок по личностно и кариерно развитие се проведе с учениците от 10-а клас през
изминалата седмица. Г-жа Таня Николова – кариерен консултант и педагогически съветник в
гимназията провокира учениците към дискусия с въпроса: „Какво означава да познаваш
същността на дадена професия?“ Обсъдено бе, че е нужно да познаваш добре качествата,
уменията и чертите на характера, които трябва да притежаваш за нейното упражняване, да
познаваш добре условията на труда – работната среда, работната атмосфера, а също и статуса
на професията – до колко е популярна, доходна, перспективна. В първата част от тренинга
учениците работиха самостоятелно, попълваха въпросник по темата и споделяха. В рамките на
подготвеното упражнение, участниците в тренинга бяха разделени на три групи. Приложен бе
методът на „мозъчна атака“, като десетокласниците трябваше да работят отборно и потърсят
нужните отговори за няколко примерни професии – лекар, архитект, адвокат.
Справихте се много добре, гимназисти!

Author: mkirilova