unnamed

Електронен дневник

Изучава се интензивно.

В 9 клас се покрива нивото В2, а в 11 и 12 клас С1 и С2. Учениците, успешно положили изпит, получават международен сертификат , като нивата С1 и С2 се признават за кандидатстване във всички университети в Обединеното кралство, както и в повечето европейски университети , в които обучението се води на английски език.

От 2009 г. ЕГ „Гео Милев” е официално призната за член на асоциацията на Cambridge –училищата.

Учениците, завършили този профил, са конкурентно-способни за продължаване на образованието във всички направления на университетите и техническите ВУЗ в България и чужбина, както и за професионална реализация в областите, свързани с умения за ползване на немски език като средство за комуникация.

От 2000 г. в гимназията се обучават DSD класове.

Учениците завършили профил “Френски език” могат да се реализират като екскурзоводи, асистент-преводачи, бизнес секретари и др.

В програмата е включено изучаване на френска литература.

Изучава се в гимназията от 2010 г.

Поради близостта на града ни до морските курорти на България, голяма част от учениците работят в тях през лятната ваканция. Езикът се оказва много необходим при общуването с големия брой руски туристи.
Изучавайки езика, учениците с удоволствие се запознават с културата, бита и традициите на Русия.

Изучава се в гимназията от 2019 г. 

Третият най-говорим език в света се радва на голям интерес.