Helloween 2008

Едно от събитията, които традиционно организира училищния парламент. Учениците сами оранизират този празник за тях. Изготвят костюми, подготвят си програма, за да усетят духа на празника.[pe2-gallery class=“aligncenter“ ]
19.jpg11.jpg10.jpg14.jpg16.jpg12.jpg9.jpg13.jpg7.jpg6.jpg5.jpg4.jpg3.jpg2.jpg1.jpg20.jpg18.jpg21.jpg22.jpg23.jpg[/pe2-gallery]

Author: mkirilova