Щастието в Европа

На 5.06.2015 се завърнаха последните участници в последния семинар от предвидените по проекта „Щастието в Европа“ по Коменски.

По традиция семинарът протече в много работа, разглеждане на забележителности, разговори между участниците от различните държави, създаване на приятелства, които се надяваме да продължат. Унгарските ни домакини ни показаха с автобусна разходка столицата си Будапеща, след което се отправихме към града им Дебрецен. Там ни разведоха из огромното си училище, с много експозиции из коридорите и зала с препарирани животни. Посетихме реформаторския колеж с огромна академична библиотека и зали с впечатляващи експонати.

В станалия вече традиция курс с думи от страната домакин освен, че чухме трудно произнасящи се унгарски скоропоговорки, научихме и унгарска песен. Участниците работиха в международни групи, като създаваха постери по шестте набелязани проблема от проведените в училищата анкети. Освен това създаваха и представяха презентации по същите теми по държави. В това време от страна на ръководителите кипеше усилена работа по изготвяне на документацията, нужна за обобщаване и приключване на проекта.

Разходиха ни и в така наречената Пуста (местност, където хората предимно отглеждат пасищни животни) и се разходихме с лодка по езерото Тиса, което е местообитание на защитени птици. Накрая ни нагостиха с рибена чорба, гулаш и палачинки с шоколад. Унгарците разказват с изключителна любов към страната и историята си. Директорът на училището и още няколко учителя се погрижиха за нашето страхотно изживяване. Със сигурност ще си спомняме дълго за Дебрецен и нашите унгарски приятели. Всички усетиха, колко тъжно може да бъде отпътуването.

Ще си помняме също и за всички други държави, които посетихме, многото приятелства, които създадохме, щастливите мигове, които изживяхме.

Happiness across Europe!

DSC_0099DSC_0248 DSC_0135DSC_0039 DSC_0059DSC_0157

Author: mkirilova