Официален сайт на проекта

Подготовка за семинара в Добрич – конкурс за лого  резултати  медии

След семинара в Добрич:

статия медии

Видео:

интервю с участници от ЕГ:

филмче:

Семинарът в Алания- Турция:

статия 

интервю с участниците от ЕГ:

видео:

Семинарът в Дания:

интервю с участниците от ЕГ:

видео:

Семинарът в Германия:

Семинарът в Испания част 1:

Семинарът в Испания част 2:

Интервю:

Статия

Семинар в Унгария

интервю с участниците:

Статия

Презентацията е представена на 26.06.2015 пред учителския колектив от ученици, участвали в различните семинари: Васил Манев(участник в Турция), Нурал Джамбазов(участник в Дания), Траяна Милчева(участник в Германия), Стоян Генчев(участник в Испания), Невена Кирова(участник в Унгария)

Презентация

Книжка