Да разговаряме със съседите си

TALKING WITH AND ABOUT OUR NEIGHBOURS

Проект, който започва през 2003 г. Участват езикова и хуманитарна гимназия от България. Другите държави участнички са Румъния, Молдова и Сърбия. Темата е чисто историческа: засягат се преломни за Балканите и страните участнички моменти – 1940 и прехода към тоталитаризъм. Средата на Втората световна война означава териториални промени за държавите от Балканите вследствие на което големи маси от хора сменят местоживеенето си. Спомените за този период търсят и отразяват участниците в проекта. Тези спомени, на роден и на английски език, биват събрани в един сборник, за да се ползват в часовете по история, заедно с методически идеи. Вторият етап на проекта, регистрира спомените на хората за промените, които съпътстват живота на народите при установяване на тоталитарен режим на Балканите. В първия етап от проекта участваха ученици от английските паралелки випуск 2000- 2001 – 12 клас. От 12Г участваха Анна Кирилова, Йоанна Тончева, Живка Тодорова. От 12Д – Кремена Хараламбиева, Йовка Иванова, Велислава Добрева. Национален координатор и научен ръководител е Галина Жекова. През есента на 2004 г. в Букурещ се проведе среща, на която се представиха първите резултати. Българската група се изяви блестящо.

Author: mkirilova