директорът Милена Иванова запозна колегите си с проекта на гимназията по програма Еразъм +

На работно съвещание на директорите на училища от област Добрич, проведено в Крапец на 5-6.07.2017 , госпожа Милена Иванова  запозна колегите си с проекта на гимназията по програма Еразъм + ‘ Съвременният учител-лидер, иноватор и творец за модерно европейско образование.’,неговото разпространение и резултати през изминалата учебна 2016/2017 година. Госпожа Иванова представи и презентация на своята квалификационна дейност по Невролингвистика, която бе посрещната с голям интерес и препратена на всички заинтересувани участници ,присъствали на съвещанието.

текст: Павлина Станкова

 

^86FA6FBAB26FDA64DB7B1F9F574C8CDA34B57A8540FE71C981^pimgpsh_fullsize_distr ^C75A5D48850F15E82C2AE26E4D3FD9E7C73BE4AC3BB5F4D4CC^pimgpsh_fullsize_distr ^1CCC8A2826BAE21ECE7A4187454EB9C63DCBA979F627461FB7^pimgpsh_fullsize_distr ^6AD532756B76C9083A86B3255659B607705B03D7424AB4EF24^pimgpsh_fullsize_distr ^7D6C257875ABB7494D07838E8A78926BBA53979F7CA06D808C^pimgpsh_fullsize_distr ^73CAC9C3A85D5A438A7C8E37995FDE1CC51EA1381A9E4945B4^pimgpsh_fullsize_distr

Author: mkirilova