Залдапа е най-големият укрепен античен център в земите на днешна Добруджа. Древното селище е разположено в местността "Калето" в с.Абрит. Позната е с различни названия – Абтаатското кале, Къз кале, Добрин кале, Добри кале и Хисар кале и означава студена или жълта вода. Градът дълго време е било отъждествявано с античния град Абритус.
Крепостта заема обширен полуостров с дължина 1200 м и ширина до 500 м, ограден от изток, север и северозапад от дълбока долина, а от запад и югозапад – от къс страничен дол. Северната част на полуострова e равна платовидна тераса, а южната е по-широка и хълмообразна. Именно тя е укрепена с крепостна стена и върху нея е разположен античният град. В северната част на полуострова, както и в долината, непосредствено източно и западно от укрепената територия, най-вероятно са се намирали неговите квартали.
Предполага се че изграждането й е било осъществено в една сравнително краткотрайна строителна кампания. Крепостната стена има общо 32 крепостни кули с различна форма и размери, 3 главни и 2 по-малки порти. Свидетелства за късноримския произход на крепостната стена са величествените мащаби на Залдапа - над 35 хектара и монументалният характер на разкритите градежи.

Източник: www.krushari.bg

Copyright 2009 Михаел Михалев. Всички права запазени.