Местността Кованлъка се намира на 3 км. северозападно от с. Топола и на 8 км. югозападно от Каварна. През 1967 г. там е открито голямо прабългарско селище основано през VІІ в. Проведените археологически разкопки са дали информация за това как е изглеждало то. Къщите били вкопавани в земята и обикновено имали само един вход. По-представителните сгради били изграждани изцяло от камък, покривите се поддържали от големи дървени греди, а подовете били от трамбована глина или каменни плочи.

В селището е имало голям център за производство на керамични съдове. Те били изработвани на грънчарско колело, изпичани в специални пещи и украсявани със семпли, но много приятни орнаменти.

До с. Топола е открит и проучен и голям старобългарски некропол. В него 229 гроба са с кремация и 231 с инхумация. Открити са данни за вярванията и обредите на старите българи. В гробовете са били поставяни съдове, жертвени животни, пробити антични монети, ажурни медальони и други ритуални предмети. Жилищата в м. Кованлъка и старобългарския некропол са едно от сериозните доказателства, че в VІІ-ІХ в. районът около днешна Каварна е масово заселен от прабългарите.

Източник:
kavarnamuseum.org

Copyright 2009 Михаел Михалев. Всички права запазени.