На 23.04.2007 при строителни работи в град Балчик, строителите се натъкват на антична сграда. Находката се определя като античен храм от края на III – началото на IV век сл. Откритите материали при разкопките – монети, керамика и най-вече надписите, показват, че храмът е функционирал без прекъсване до края на ІV в. след Хр. – или повече от 700 години.

През 2007 година в храма бяха открити повече от десет цели или полузапазени мраморни статуи, повечето от които представят Великата майка на боговете (Кибела). По-разнообразни сюжети имат намерените мраморни релефи. Намерени са и две оброчни плочки на Тракийски конник, една от които с посветителен надпис. Надписите, намерени в храма, са над 20 (изцяло или почти изцяло запазени). Всички текстове, освен един, са на гръцки език. Година след откриването на храма, находките продължават.

Засега това е единственият открит храм на Кибела в източната част на Балканския полуостров и най-добре запазеният елинистически храм в България. Като брой и разнообразие, това е най-голямата група движими паметници, свързани с култа към Кибела, откривани до сега в неин храм. Може да се окаже , че този храм е едно от безценните богатства на България.

Източник: news.balchik.info

Copyright 2009 Михаел Михалев. Всички права запазени.