Около град Каварна се провеждат много археологически експедиции, а подводните находки провокират и чуждестранни специалисти. Проучванията в региона се провеждат съвместно с учени от Франция и Италия.

Град Бизоне е основан през V век пр. н.е. от гръцки колонисти разположили се на платото на нос Чиракман. През III – II век пр. Хр., временно се заселват скитите. През тези години градът играе важна посредническа роля в търговията между местните селища и търговците от о-в Родос, Хераклея и Синопе, Египет и други. Северното добруджанско българско крайбрежие, въпреки че е неудобно за пристан, поради скалистите си брегове, е било притегателен център за търговците от Черноморието и Средиземноморието, поради това, че местните хора са произвеждали и търгували с висококачествено пшенично зърно. През втората половина на I век пр. н.е. катастрофално земетресение поглъща античния град в морето. Челната част на нос Чиракман се откъсва и заедно с нея във водите на Черно море потъват и най-богатите жители на града. През римския период градът е бил възстановен под същото име и бързо процъфтява, селището се възражда, а пристанището се оживява. Градът съществувал в този си вид до VII век, когато бива разрушен от славяните и прабългарите, които създават селището Карвуна.

Copyright 2009 Михаел Михалев. Всички права запазени.