На около 10 км югоизточно от Силистра по живописното раменно русло на р. Малък Каногьол /Табан/ около селата Стрелково, В. Левски, П. Русаново и Кутловица се намира тракийски скален култов комплекс, който включва скални светилища, олтари, култови площадки и скални ями, групирани в протежение само на 4 км.

Сухоречието Табан се съединява с р. Канагьол, след което се влива в р. Дунав. Древните реки, пресъхнали към края на ХVІІІ в., са се врезли дълбоко в равнината и са образували живописни каньони, пещери и скални изваяния. Тези природни феномени предизвикват любопитството на обитателите на Крайдунавска Добруджа още от дълбока древност. Трако-гетите, усвоили региона около 7 – 5 в. пр. Хр., са впечатлени от природните забележителности по р. Табан и ги втъкават в религиодните си представи. За център на култовите практики избират високия над 20 м скален венец на източния ръкав на р. Табан, в подножието на с. Стрелково.

На това място природата е моделирала десетки пещери. Най-впечатляващата сред тях е “Баджалията”- централно светилище. Скалният храм е оформен в голяма пещера, до която се достига по изсечен в скалата тунел. До него старателно е оформена голяма засводена олтарна ниша – а под нея площадка - център на култовите мистерии.

Copyright 2009 Михаел Михалев. Всички права запазени.