Доброволци от Езикова гимназия на посещение в Исторически парк в с. Неофит Рилски

Ученици от X-б и X-г клас, участващи като доброволци в изпълнение на Национална програма за превенция на употребата на наркотични вещества „От връстници за връстници“ се включиха в организираното от Превантивно-информационен център към Общински съвет по наркотични вещества креативно събитие – посещение на Исторически парк в с. Неофит Рилски, община Ветрино. Участниците в събитието ученици с интерес разгледаха парка, който е разделен на отделни зони, отговарящи на различни исторически епохи – Халколит и Неолит, Древни Траки, Славяни и Прабългари. Десетокласниците се върнаха хиляди години назад във времето, като се докоснаха до бита, културата и вярванията на народите, населявали българските земи. Специалистите от ПИЦ бяха подготвили и изненади за доброволците – обучения и стрелби с лък, почерпка със закуски от по-стари исторически епохи.

В края на събитието десетотокласниците получиха и своите първи сертификати за преминали обучение „доброволци“ по програмата.

Дейностите по Националната програма продължават и през настоящата учебна година.

Изготвил прессъобщението: Т.Николова

Author: mkirilova