Милена Иванова

Милена Иванова Родена и израснала съм в Добрич, където с малко прекъсване по време на следването ми в СУ живея и работя и до днес. Обичам родния си град и Добруджа,
с която съм неразривно свързана.
Милена Иванова
Най-силно въздействие върху формирането ми като личност е оказал покойният вече пръв директор на гимназията г-н Йордан Парушев, който е бил мой директор както по време на обучението ми, така и впоследствие, когато постъпих на работа като учителка в същата гимназия, която ръководя и сега. Той мислеше за българското образование с 10 години напред и част от неговите идеи, осъществени на практика в нашето училище, много по-късно залегнаха в закони и правилници.
Милена Иванова
Съхранила съм традициите, положени от г-н Парушев, но и съм ги обогатила и развила според настоящите условия. Новаторският дух продължава да шества из гимназията.
По време на следването ми, по немска и английска филология в СУ, а може би и по-рано, по време на обучението ми в гимназията, започнаха моите опити в преводаческата дейност. Имам публикувани разкази в авторитетното списание „Панорама“, преведена книга.

Милена ИвановаУчаствала съм с доклади и собствени изследвания в Национални педагогически четения, в национални конференции по немски език, в последните 3 международни конференции на учителите по немски език в света – Амстердам 1997, Люцерн 2001, Грац 2005. Още 28-годишна защитих 2. клас- квалификация в ДПКУ – Варна. От 2001 г съм заместник-председател на Дружеството на преподавателите по немски език в България.
Имам положителен опит в организирането на семинари и конференции от регионален, национален и международен мащаб. Определено много опит съм натрупала по време на работата ми като началник-отдел „Международни връзки“ в Община – Добрич през 1992/1993 г., както и по време на работата ми в сферата на туризма в КК Албена и като преподавател в Международен колеж по туристически мениджмънт – Албена, където съм се специализирала в областта на туристическата анимация. В момента съм общински съветник и председател на ПК „Наука и образование“ в Общински съвет – град Добрич. Милена Иванова
Животът и кариерата ми са се развивали сравнително плавно и спокойно.  Не мисля, че в биографията ми на ръководител са играли роля случайности. Завършила съм ЕГ „Гео Милев“ – Добрич, следвала съм немска филология в СУ, върнала съм се като учителка, след 10 години съм станала директор – доста скучно, нали. Но всъщност искам да споделя, че явно има някаква магия около това училище, към което и аз, и други са странно привлечени.

Милена Иванова
Ръководните функции, които изпълнявам сега, възприемам като моя личен кръст. Предизвикателство е за мене да държа позициите и политиката на училището, наследена и обогатена от мене. Личната ми печалба е чисто морална. Дори не се надявам на признание. Така е още по-сладко, ако някой път го получиш. Ако трябва метафорично да изразя моето кредо на ръководител, то е „Прави, каквото трябва,
пък да става, каквото ще!“