Десетокласници дискутират своите силни и слаби страни

Както символите Ин и Ян в китайската философия изобразяват взаимодействието на противоположностите, така силните и слабите страни съжителстват едновременно във всяка личност. Своите силни и слаби страни обсъждаха учениците  от X-г клас в часовете за гражданско образование и личностно развитие, които се провеждат тематично в гимназията. Те работиха в подгрупи, разпознаваха и описваха както своите силни и слаби страни, но и тези на своите съученици. Участниците в тренингите се обединиха около убеждението, че знанието на човек за силните и слабите му страни е важно средство за самоконтрол и условие за целенасочено използване на силните страни за постигането на житейски успехи.

Author: mkirilova