Денят на Земята

Денят на Земята 22.04 е най-големият международен празник, който насочва вниманието към опазването на околната среда. Целта на празника е да привлече вниманието на хората към замърсяването на природата и да популяризира екологичния начин на живот.

Екологичното образование заема важно място в нашето училище. Целта е формиране на такава ценностна система у младото поколение, която да доведе до отговорно  поведение към околната среда и до изграждане на екологична култура. Това предполага активно усвояване на познания за богатствата на Земята, както и активна гражданска позиция за опазване на околната среда от замърсяване, използване на нови технологии за рециклиране на отпадъци и съхраняване на природните ресурси на нашата планета. Част от работата на учениците може да видите на снимките. 

Author: mkirilova