Езикова Гимназия „Гео Милев“
Адрес: България, град Добрич, улица „Независимост“ №21
Пощенски код: 9300
Телефон: 058/605-421
Уеб сайт: https://eg-dobrich.com

e-mail: info-800020@edu.mon.bg

Работното време на административния персонал е от 8:00 часа до 17:00 часа.
По време на ваканциите е осигурено дежурство.
Училището разполага с охрана.

РУО Добрич
Населено място: Добрич
Адрес: /9300/ Пл. Свобода № 5
Телефон/факс: 058/602 307
Интернет сайт: www.ruodobrich.bg
E-mail адрес: riodobrich@gmail.com

Работно-време-на-Директора