Езикова Гимназия „Гео Милев“
Адрес: България, град Добрич, улица „Независимост“ №21 ( виж )
Пощенски код: 9300
Телефон: 058/605-421
Уеб сайт: http://eg-dobrich.com

e-mail: egdobrich@abv.bg

Работното време на административния персонал е от 9:00 часа до 17:00 часа.
По време на ваканциите е осигурено дежурство.
Училището разполага с охрана.